Adres: Polderboskdyk 33, 8501 ZJ Joure, Telefoon: 0513 410 207

Vervanging en vergoedingen

Wanneer uw gebit vervangen

Vergoedingen

Uw kunstgebit dient vervangen te worden als;
Uw gebitsprothese steeds scheurt of breekt
Uw mondhoeken vaak rood zijn en stuk gaan
U last heeft van een ingevallen mond en hangende mondhoeken
U last heeft van een kantelende en of verschuivende prothese
U last heeft van een loszittend ondergebit of bovengebit.
De kauwvlakken of tanden versleten zijn
Blijf niet tobben met een slecht passend of verouderd kunstgebit. Dat is niet nodig! De gemiddelde levensduur van een gebitsprothese is 5 tot 7 jaar. Daarom hanteren bijna alle zorgverzekeraars een vervangingstermijn van 5 jaar.
Indien meerdere van bovengenoemde klachten zich voordoen bij een kunstgebit jonger dan 5 jaar, dan is het mogelijk een gemotiveerde aanvraag ter vervanging bij uw zorgverzekeraar in te dienen. In de meeste gevallen wordt zo’n aanvraag goedgekeurd.
Door het slinken van het tandvlees ontstaat er ruimte tussen kaak en kunstgebit waardoor deze niet goed meer past, bovendien slijten de tanden en kiezen. Bovenkaak en onderkaak komen steeds dichter bij elkaar waardoor u meer wangvlees overhoudt, dat kan op den duur resulteren in een grimmig gezicht met ingevallen mond en veel plooien.

Onze rekeningen gaan altijd via uw eigen tandarts of bij geen tandarts via de tandarts in ons pand. Dus u heeft altijd recht op een vergoeding.
Er gelden een aantal algemene vergoedingsregels:

Een gedeeltelijk of frame prothese wordt alleen maar vergoed vanuit uw aanvullende tandverzekering.
Trekken van tanden en kiezen bij een immediaatprothese wordt alleen maar vergoed uit de aanvullende tandartsverzekering.
Immediaat/noodkunstgebit wordt vergoed uit de basisverzekering met wel een eigen bijdrage en verrekening van het eigen risico.
Een kunstgebit op implantaten (klikgebit) wordt vergoed uit de basisverzekering met wel een eigen bijdrage en verrekening van het eigen risico.
Volledig kunstgebit wordt uit basisverzekering vergoed met wel een eigen bijdrage en verrekening van het eigen risico.
Reparatie of opvullen van volledig kunstgebit/klikgebit komt uit de basisverzekering met wel een eigen bijdrage en verrekening van het eigen risico.
U komt om de 5 jaar in aanmerking voor een nieuw kunstgebit/klikgebit.

Maak een vrijblijvende afspraak

Wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.
MAAK EEN AFSPRAAK