Adres: Polderboskdyk 33, 8501 ZJ Joure, Telefoon: 0513 410 207

Een klikgebit

Vast en zeker

Wat is een klikgebit?

Een klikgebit is een kunstgebit op implantaten, waarbij het kunstgebit vastklikt op de implantaten. Hierdoor kunt u weer vrijuit praten en lachen, zonder angst te hebben dat uw gebit losschiet. U kunt het gebit zelf uitnemen en weer vastklikken, het is geen vastgeschroefde constructie. De meeste implantaten zitten in de onderkaak omdat hier ook vaak de grootste retentie problemen zijn.
Wanneer kom ik in aanmerking voor een klikgebit?
Bij een zodanig geslonken kaak dat het geen houvast meer biedt voor de prothese en deze daardoor pijn en ongemak veroorzaakt in de mond. Voor de goedkeuring bij de verzekering moet er wel minimaal een jaar tussen het trekken van eigen tanden en kiezen en het implanteren zitten en u moet een definitief kunstgebit dragen.

Wat is een implantaat?
Een implantaat is een kunstwortel en wordt als schroef in de kaak geplaatst. Een implantaat komt op de plaats waar vroeger uw tanden en kiezen hebben gestaan. Voor het vastklikken van een prothese volstaan slechts 2 in de onderkaak of 4 implantaten in de bovenkaak.
Waar is een implantaat van gemaakt?
Een implantaat is gemaakt van zuiver titanium en wordt niet door het lichaam afgestoten. Het implantaat heeft een doorsnee van ongeveer vier millimeter en is tien tot zestien millimeter lang.
Hoe wordt een implantaat geplaatst?
Een implantaat wordt over algemeen onder plaatselijke verdoving geplaatst door de kaakchirurg. Een kaak heeft 6 tot 8 weken nodig om het bot te laten vastgroeien rondom het implantaat er mag in die weken niet te veel drukbelasting op de implantaten komen. Daarom kan het voorkomen dat u de oude prothese even niet mag dragen dit zal door de kaakchirurg worden bepaald. Na deze 6 tot 8 weken worden er foto's gemaakt en beoordeeld of er genoeg bot om het implantaat is gegroeid. Bij goedkeuring kan er gestart worden met het maken van het kunstgebit.

Animatie klikgebit

De behandeling van implantaten tot klikgebit:

U wordt door ons doorverwezen naar de kaakchirurg middels een verwijsbrief dit. U maakt bij de kaakchirurg een intake afspraak. Bij deze intake zal de kaakchirurg uw kaak bekijken, medische anamnese afnemen en er wordt een OPG gemaakt. Een OPG is een röntgenfoto van de kaak.
De kaakchirurg zal een machtiging aanvragen bij uw verzekering voor het zetten van de implantaten.
Bij de tweede afspraak worden de implantaten geplaatst. Dit zal onder plaatselijke verdoving worden gedaan, bij extreme angst kan u om kalmering medicatie vragen.
Dan is er een heling proces van 6 tot 8 weken. De instructies over wat u wel of niet mag tijdens deze periode wat betreft het belasten en het schoonhouden van de implantaten zal door de behandelaar met u besproken worden.
In de laatste periode van het heling proces wordt er gestart met voorbereiding werkzaamheden wat betreft het kunstgebit en we doen een machtiging aanvraag naar de verzekering.
Na goedkeuring van kaakchirurg en verzekering starten we met het kunstgebit verder klaar te maken zodat deze op de implantaten kan klikken.
De jaarlijks controle van de implantaten zal bij de kaakchirurg zijn, voor controle van het klikgebit kunt u bij ons terecht.

De behandeling van een nieuw klikgebit op een rijtje :

Klik op de plusjes (+) om het onderwerp te openen

Individuele afdrukken (happen):

Hierbij wordt de vorm van de kaak afgedrukt, de randlengte en grote van de basis van het kunstgebit bepaald. En de het klik systeem wordt op de implantaten gedraaid en over genomen met hulpdelen.

Beet bepaling:

Met behulp van waswallen wordt bepaald:
Hoe u de tanden en de kiezen op elkaar zet
De lipvulling
Hoeveelheid tand u gaat laten zien tijdens het praten en de kleur van de tanden.

Passen van de pasprothese :

Doormiddel van modelanalyse en de beetbepaling stellen we de prothese op in was die we in deze afspraak passen. Omdat deze pasprothese in was is kunnen we dingen nog veranderen en eventuele esthetisch wensen doorvoeren. dit kan niet onbeperkt omdat er anders eventuele problemen kunnen ontstaan.
Bij te veel lipvulling kan de prothese bij openen van de mond door de lip los van de kaak gedrukt worden.
Bij meer tand zichtbaar kunnen er problemen onstaan met spreken. 
Dit controleren we met de zin : "zeshonderd zessenzestig flessen sinaasappelsap."'
Moeten er grotere veranderingen gedaan worden zal er een extra afspraak ingeplant worden om dit nogmaals te passen.

Plaatsen van Klikgebit:

Het klikgebit word eerst door de behandelaar geplaatst en gecontroleerd. Daarna gaat u zelf de prothese op de implanten klikken en er weer af halen. Dit is in het begin een beetje spannend omdat u bang bent de implantaten eruit te zullen trekken. Het is even een handigheidje.

Nazorg:

Het is heel belangrijk dat u tijdens het gebruik de kiezen tegelijk en links en rechts met gelijke druk op elkaar krijgt. Als dit niet zo is dan krijgt u blaren en komt ondanks de implantaten het gebit los. En ook mag tijdens het praten de tanden en kiezen geen contact met elkaar hebben. Het kan voorkomen dat de nazorg nog meerdere afsraken met zich meebrengt, dit rekenen we nooit maar vraagt tijd en geduld van beide kanten.

Maak een vrijblijvende afspraak

Wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.
MAAK EEN AFSPRAAK